Nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

1. Tóth-Szabados Sára e.v. (3434 Mályi, Táncsics u. 6., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges Tóth-Szabados Sára által a Sárafolt https://www.facebook.com/sarafolt oldalon posztolt játékfelhívásban közzétett feltételeknek való megfelelés (Kép posztolása kommentben).

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2019. január 26-án (szombat) 12:00 órakor indul, és 2019. február 2-án (szombat) 12:00 óráig tart. A képek beérkezésének határideje 2019. február 2. 12:00.

3. A Játékosnak a játékfelhívást tartalmazó Facebook poszthoz hozzászólásban kell fotót feltöltenie a www.sarafolt.hu/szinezok/ oldalról letöltött, kinyomtatott és tetszőlegesen kiszínezett Szívecskés mackót ábrázoló színezőről. Egy Játékos több képet is posztolhat. A játékfelhíváshoz feltöltött képek közül a szervező 2 Nyertest választ ki. Az egyik Nyertes a legtöbb lájkot kapott hozzászóló (kép), a másik Nyertes képet szubjektív szempontok szerint a Szervező választja ki. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. 

A Játék nyereménye nyertesenként 1, azaz egy darab a játékhoz posztolt színezőn szereplő színösszeállítású Szívecsés Mackó.

A nyeremény sorsolására 2019. február 2. napján a nyereményjáték lezárása után kerül sor a következő címen: 3434 Mályi, Táncsics u. 6.

A Szervező az ajándékok nyerteseinek nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül a www.facebook.com/sarafolt Facebook oldalon is. Az ajándékok nyerteseinek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevüket, telefonszámukat, e-mail címüket és posta címüket a szállításhoz Facebook privát üzenetben. A Szervező az ajándékokat postai úton vagy foxposttal juttatja el a Nyertesekhez.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen két Nyertest választ ki.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyeremény postázási költségét a Szervező viseli.

7. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

10. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.facebook.com/sarafolt  internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a http://www.sarafolt.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat internetes oldalon jelenik meg.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője Tóth-Szabados Sára e.v., aki az adatokat harmadik félnek nem adja át.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.